wyszukaj projekty i publikacje

Innowacyjna technologia fermentacji pomiotu kurzego poddanego redukcji zawartości azotu poprzez wytrącenie kwasu moczowego
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Źródło finansowania:
NCBR
Rok :
2016-2019
Nr projektu:
LIDER/189/L-6/14/NCBR/2015 (2016-2019)
Badania nad opracowaniem innowacyjnego nawozu organiczno-mineralnego z pofermentu
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Czekała
Źródło finansowania:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Rok :
2016
Nr projektu:
POIR.02.03.02-30-0002/16 (2016)
IN-OIL Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Czekała
Źródło finansowania:
NCBR
Rok :
2017-2018
Nr projektu:
LIDER/5/0148/L-7/15/NCBR/2016 (2017-2018)