wyszukaj projekty i publikacje

Hydrogen and methane production from whey
Autor:
Kozłowski K., Dach J., Lewicki A., Cieślik M., Czekała W., Janczak D., Smurzyńska A., Rodriguez Carmona P.C.
Rok :
2016
Czasopismo:
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (2016)
IN-OIL Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Czekała
Źródło finansowania:
NCBR
Rok :
2017-2018
Nr projektu:
LIDER/5/0148/L-7/15/NCBR/2016 (2017-2018)
Influence of carbon dioxide, temperature, medium kind and light intensity on the growth of algae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus obliquus
Autor:
Olejnik P.P., Lewicki A., Boniecki P., Lewicka A., Janczak D., Czekała W.
Rok :
2016
Czasopismo:
MATEC Web of Conferences (2016)
Influence of maize silage storage conditions on biogas efficiency
Autor:
Kozłowski K., Dach J., Czekała W., Lewicki A.
Rok :
2016
Czasopismo:
Journal of Reasearch and Applications in Agricutural Engineering (2016)
Influence of maize straw content with sewage sludge on composting process
Autor:
Czekała W., Dach J., Janczak D., Smurzyńska A., Kwiatkowska A., Kozłowski K.
Rok :
2016
Czasopismo:
Journal of Water and Land Development (2016)
Innowacyjna technologia fermentacji pomiotu kurzego poddanego redukcji zawartości azotu poprzez wytrącenie kwasu moczowego
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Źródło finansowania:
NCBR
Rok :
2016-2019
Nr projektu:
LIDER/189/L-6/14/NCBR/2015 (2016-2019)
Instalacje do przemysłowego kompostowania bioodpadów: wady i zalety
Autor:
Czekała W., Witaszek K., Rodriguez Carmona P. C., Grzelak M.
Rok :
2013
Czasopismo:
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna (2013)
Kofermentacja osadów ściekowych sposobem na ich zagospodarowanie oraz produkcję energii
Autor:
Czekała W., Smurzyńska A., Kozłowski K., Brzoski M., Chełkowski D., Gajewska K.
Rok :
2017
Czasopismo:
Problemy Inżynierii Rolniczej (2017)
Krew z przemysłu drobiarskiego jako substrat do biogazowni
Autor:
Smurzyńska A., Kozłowski K., Cieślik M., Myszura M.
Rok :
2015
Czasopismo:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce (2015)
LABORATORY TESTS OF THE STONE HEAT EXCHANGER SIMULATOR
Autor:
Nalepa K., Neugebauer M., Sołowiej P., Dach J., Janczak D., Smurzyńska A.
Rok :
2017
Czasopismo:
Proceedings of the 3nd International Conference on Energy & Environment: Bringing Together Engineering and Economics (2017)