wyszukaj projekty i publikacje

Badania wydajności biogazowej substratów dla firmy EKOCENTRUM Sp. z o. o.
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
EKOCENTRUM Sp. z o. o.
Rok :
2017
Badania wydajności biogazowej substratów dla firmy EPConstructions Sp. z o.o.
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
EPConstructions Sp. z o. o.
Rok :
2017
Badania wydajności biogazowej substratów odpadów marchwiowych w systemie „batch culture” zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39⁰C)/ termofilowych (52⁰C) pod potrzeby biogazowni
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Eko-Energia Brzoza Sp. z o.o.
Rok :
2017
Badania wydajności biogazowej substratów w Izdebnie
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zdrowie” w Izdebnie
Rok :
2017
Badanie 3 preparatów do redukcji siarkowodoru
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Czekała
Zleceniodawca:
MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o
Rok :
2017
Badanie wydajności biogazowej oraz metanowej odchodów jedwabnika morwowego oraz zgryzów z liści morwy
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Czekała
Zleceniodawca:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Rok :
2016
Badanie wydajności biogazowej substratów z biogazowni rolniczej w Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Przybrodzie k. Poznania
Autor:
Lewicki A., Dach J., Czekała W., Janczak D., Cieślik M., Witaszek K., Rodríguez Carmona P.C.
Rok :
2014
Czasopismo:
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (2014)
Biogas efficiency of selected fresh fruit covered by the Russian embargo
Autor:
Czekała W., Smurzyńska A., Cieślik M., Boniecki P., Kozłowski K.
Rok :
2016
Czasopismo:
Proceedings of 16th International Multidiscipinary Scientific Geoconference (2016)
BIOGAS MARKET IN BRAZIL, UKRAINE AND POLAND: ACTUAL STATE, ENERGETIC POTENTIAL AND OUTLOOK FOR THE FUTURE
Autor:
Paulino do Carmo I., Vavrushak A., Dach J., Oniszczuk T., Smurzyńska A., Kozłowski K., Kupryaniuk K., Sołowiej P.
Rok :
2017
Czasopismo:
Proceedings of the 3nd International Conference on Energy & Environment: Bringing Together Engineering and Economics (2017)
Biogas plant exploitation under the low-subsidies market conditions: maize silage versus biowaste scenarios
Autor:
Dach J., Jóźwiakowski K., Kowalczyk-Juśko A., Kozłowski K., Neugebauer M.
Rok :
2016
Czasopismo:
Proceedings of the 6th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016: Recycling, Air Pollution and Climate Change, Modern Energy and Power Sources (2016)