wyszukaj projekty i publikacje

Technologie redukujące emisje uciążliwych gazów powstających podczas chowu zwierząt gospodarskich
Autor:
Smurzyńska A., Dach J., Czekała W.
Rok :
2016
Czasopismo:
Inżynieria Ekologiczna (2016)
Influence of maize straw content with sewage sludge on composting process
Autor:
Czekała W., Dach J., Janczak D., Smurzyńska A., Kwiatkowska A., Kozłowski K.
Rok :
2016
Czasopismo:
Journal of Water and Land Development (2016)
Innowacyjna technologia fermentacji pomiotu kurzego poddanego redukcji zawartości azotu poprzez wytrącenie kwasu moczowego
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Źródło finansowania:
NCBR
Rok :
2016-2019
Nr projektu:
LIDER/189/L-6/14/NCBR/2015 (2016-2019)
Nadzór technologiczny nad biogazownią w Skarżynie
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o.
Rok :
2016/2017
Nadzór technologiczny nad biogazownią w Działyniu
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Biogaz Działyń Sp. z o.o.
Rok :
2016/2017
Usługa badawcza w zakresie opracowania technologii fermentacji monsoubstratowej pomiotu drobiowego z wykorzystaniem technologii elektroremediacji
Kierownik projektu:
dr inż. Damian Janczak
Zleceniodawca:
Kurczak Lubuski Sp. z o.o.
Rok :
2016/2017
THE USE OF NEURAL NETWORKS TO DETERMINE THE CORRELATION BETWEEN ACCUMULATED TEMPERATURE AND HEAT GENERATION DURING WASTE BIOMASS COMPOSTING
Autor:
Neugebauer M., Piechocki J., Sołowiej P., Lewicki A., Bugała A.
Rok :
2017
Czasopismo:
Proceedings of the 3nd International Conference on Energy & Environment: Bringing Together Engineering and Economics (2017)
COMPARATIVE STUDIES OF BRIQUETTES MADE OF FERMENTATION PULP WITH DIFFERENTIAL CONTENT OF WOOD SAWDUST
Autor:
Kozłowski K., Andrzejewska W., Fiszer A., Dach J., Brzoski M.
Rok :
2017
Czasopismo:
Proceedings of the 3nd International Conference on Energy & Environment: Bringing Together Engineering and Economics (2017)
APPLICABILITY OF JERUSALEM ARTICHOKE IN AGRICULTURAL BIOGAS PLANTS AS MAIZE SILAGE ALTERNATIVE
Autor:
Kowalczyk-Juśko A., Kupryaniuk K., Oniszczuk T., Wójtowicz A., Janczak D., Szmurzyńska A., Jóźwiakowski K., Czechlowski M.
Rok :
2017
Czasopismo:
Proceedings of the 3nd International Conference on Energy & Environment: Bringing Together Engineering and Economics (2017)
THE PARAMETERS OF ENERGY BIOMASS PLANTS FROM HYBRID CONSTRUCTED WETLAND WASTEWATER TREATMENT PLANTS
Autor:
Gizińska-Górna M., Janczak D., Kowalczyk-Juśko A., Jóźwiakowski K., Lewicki A., Marzec M., Pytka A., Czekała W., Listosz A.
Rok :
2017
Czasopismo:
Proceedings of the 3nd International Conference on Energy & Environment: Bringing Together Engineering and Economics (2017)