wyszukaj projekty i publikacje

Ziemniaki jako potencjalny substrat dla biogazowni rolniczych
Autor:
Bartnikowska S., Czekała W., Lewicki A., Olszewska A., Smurzyńska A., Brzoski M.
Rok :
2017
Czasopismo:
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (2017)
Neural modelling of temperature distribution in the stone heat energy accumulator
Autor:
Boniecki P., Mueller W., Janczak D., Czekała W., Lewicki A., Carmona, P.C.R., Dach, J., Przybył J., Zaborowicz M.
Rok :
2015
Czasopismo:
Proceedings of the 2nd International Conference on Energy & Environment: Bringing Together Engineering and Economics (2015)
Optimization of the selection process of the co-substrates for chicken manure fermentation using neural modeling
Autor:
Lewicki A., Bugała A., Piekarska-Boniecka H., Lewicka A., Boniecki P., Cieślik M.
Rok :
2016
Czasopismo:
MATEC Web of Conferences (2016)
THE ENERGY VALUE AND ECONOMIC EFFICIENCY OF BRIQUETTES AND PELLETS PRODUCED FROM DIGESTATE OBTAINED FROM A BIOGAS PLANT MIXED WITH SAWDUST
Autor:
Czekała W., Bartnikowska S., Smurzyńska A., Kozłowski K., Lewicki A., Neugebauer M., Typańska D., Chełkowski D., Pawlisiak A.
Rok :
2017
Czasopismo:
Proceedings of the 3nd International Conference on Energy & Environment: Bringing Together Engineering and Economics (2017)
Porównanie tlenowej i beztlenowej technologii zagospodarowania obornika świńskiego w różnych warunkach pogodowych
Autor:
Czekała W., Dach J., Janczak D., Lewicki A., Rodriguez Carmona P.C., Witaszek K., Mazur R.
Rok :
2014
Czasopismo:
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (2014)
Restauracyjne odpady kuchenne jako substrat do produkcji biogazu
Autor:
Kozłowski K., Jas M., Czekała W., Cieślik M., Witaszek K., Smurzyńska A.
Rok :
2015
Czasopismo:
Współczesne problemy ochrony środowiska II (2015)
Changes in acrylamide monomer content during composting of dairy processing sludge
Autor:
Mroczek-Krzyzelewska E., Konieczny P., Lewicki A., Waśkiewicz A., Janczak D.
Rok :
2017
Czasopismo:
Applied Ecology and Environmental Research (2017)
Methane fermentation as a way of managing waste from the grain coffee production
Autor:
Carmona, P.C.R., Dach, J., Mazur R., Witaszek K., Janczak D., Czekała W., Lewicki A.
Rok :
2015
Czasopismo:
Proceedings of the 2nd International Conference on Energy & Environment: Bringing Together Engineering and Economics (2015)
Wpływ zwiększonego stężenia jonów ołowiu, kadmu, cynku i miedzi w gnojowicy poddanej procesowi fermentacji metanowej
Autor:
Smurzyńska A., Andrzejewska A., Lewicki A., Czekała W., Cieślik M.
Rok :
2016
Czasopismo:
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (2016)
MOŻLIWOŚCI POPRAWY BILANSU ENERGETYCZNEGO I EKONOMICZNEGO BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
Autor:
Kozłowski K., Lewicki A., Cieślik M., Janczak D., Czekała W., Smurzyńska A., Brzoski M.
Rok :
2017
Czasopismo:
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna (2017)