wyszukaj projekty i publikacje

Wykonanie konsultacji oraz monitoring postępów tworzenia oprogramowania SYMBIO i testowanie jego algorytmów pod względem merytorycznym wraz z udostępnieniem bazy danych substratów biogazowych przebadanych w warunkach laboratoryjnych
Kierownik projektu:
dr inż. Damian Janczak
Zleceniodawca:
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o. o.
Rok :
2015
Zbadanie wydajności biogazowej w technologii mezofilowej i termofilowej 5 substratów odpadowych z „Zakładu Mięsnego Stanisław Paszak”
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.
Zleceniodawca:
Zakład Mięsny Stanisław Paszak
Rok :
2015
Opracowania i przekazanie danych dotyczących wydajności biogazu z mieszanin substratów zwierzęcych (w tym nawozów naturalnych) i roślinnych produktów rolniczych i/oraz pozostałości przemysłu rolno-spożywczego
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Czekała
Zleceniodawca:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Rok :
2015
Opinia o innowacyjności na terenie Polski substratu powstałego na bazie zwrotów przeterminowanych produktów spożywczych na podstawie dostarczonych materiałów
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.
Zleceniodawca:
EPPO Sp. z o. o.
Rok :
2015
Wykonanie badań pod względem biogazowym (przydatności substratu w procesie biogazowym) przekazanych substratów: odpady kat. II, kat. III, tłuszcz, gnojowica, osady ściekowe
Kierownik projektu:
dr inż. Damian Janczak
Zleceniodawca:
Zakłady Mięsne Viando Sp. z o.o. Sp. K.
Rok :
2015
Badania efektywności wytwarzania alg jako kosubstratu dla biogazowni – skala ćwierćtechniczna
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki
Zleceniodawca:
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o. o.
Rok :
2015
Centrum ekoinnowacyjnych usług szkoleniowo-doradczych w Poznaniu
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jacek Przybył
Zleceniodawca:
Industrial Property Park Sp. z o. o.
Rok :
2015
Opracowanie założeń technologicznych dla instalacji do całorocznego przetwórstwa odpadów z przemysłu ziemniaczanego na energię elektryczną i cieplną oraz środek poprawiający właściwości gleby” oraz „Opracowanie projektu technologiczno-budowlanego (...)
Kierownik projektu:
dr inż. Damian Janczak
Zleceniodawca:
Bio Alians Technolgie Sp. z o.o.
Rok :
2016
Opinia dotycząca wykorzystania odpadów w instalacji biogazowni rolniczej w Skarżynie, pow. płoński, woj. mazowieckie
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Czekała
Zleceniodawca:
Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o.
Rok :
2016
Wykonanie opinii dotyczącej Bisnesplanu i technologii dot. inw. „Bioelektrownia z Produkcją Bionawozu Dobrzejowice” oraz perspektyw rozwoju biogazownictwa w świetle nowej ustawy OZE
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Czekała
Zleceniodawca:
Gazy Sp. Komandytowa
Rok :
2016