wyszukaj projekty i publikacje

Wykonanie recenzji (ekspertyzy) z Badań Przemysłowych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.
Zleceniodawca:
Primeco S. A.
Rok :
2016
Zbadanie wydajności biogazowej w technologii mezofilowej i termofilowej 5 substratów odpadowych z „Zakładu Mięsnego Stanisław Paszak”
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.
Zleceniodawca:
Zakład Mięsny Stanisław Paszak
Rok :
2015
Dokonanie oceny dwóch pism sporządzonych przez biegłych dotyczących biogazowni rolniczej w Hryniewiczach Dużych w gminie Bielsk Podlaski
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.
Zleceniodawca:
EKO ENERGA P. Szutkiewicz Sp.j.
Rok :
2017
Opinia o innowacyjności na terenie Polski substratu powstałego na bazie zwrotów przeterminowanych produktów spożywczych na podstawie dostarczonych materiałów
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.
Zleceniodawca:
EPPO Sp. z o. o.
Rok :
2015
Nadzór technologiczny biogazowni w Grodźcu Śląskim
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o.
Rok :
2017/2018
Badania wydajności biogazowej substratów w Izdebnie
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zdrowie” w Izdebnie
Rok :
2017
Nadzór technologiczny nad biogazownią w Skarżynie
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o.
Rok :
2016/2017
Badania wydajności biogazowej substratów dla firmy EPConstructions Sp. z o.o.
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
EPConstructions Sp. z o. o.
Rok :
2017
Nadzór technologiczny nad biogazownią w Działyniu
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Biogaz Działyń Sp. z o.o.
Rok :
2016/2017
Badania wydajności biogazowej substratów odpadów marchwiowych w systemie „batch culture” zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39⁰C)/ termofilowych (52⁰C) pod potrzeby biogazowni
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Eko-Energia Brzoza Sp. z o.o.
Rok :
2017