wyszukaj projekty i publikacje

Badania efektywności wytwarzania alg jako kosubstratu dla biogazowni – skala ćwierćtechniczna
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki
Zleceniodawca:
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o. o.
Rok :
2015
Badania wydajności biogazowej 4 substratów dla firmy proGEO Sp. z o.o. zgodnie z normą VDI 4630
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
proGEO Sp. z o.o.
Rok :
2017
Badania wydajności biogazowej substratów dla firmy EKOCENTRUM Sp. z o. o.
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
EKOCENTRUM Sp. z o. o.
Rok :
2017
Badania wydajności biogazowej substratów dla firmy EPConstructions Sp. z o.o.
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
EPConstructions Sp. z o. o.
Rok :
2017
Badania wydajności biogazowej substratów odpadów marchwiowych w systemie „batch culture” zgodnie z normą DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630 w warunkach mezofilowych (39⁰C)/ termofilowych (52⁰C) pod potrzeby biogazowni
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Eko-Energia Brzoza Sp. z o.o.
Rok :
2017
Badania wydajności biogazowej substratów w Izdebnie
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Lewicki
Zleceniodawca:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zdrowie” w Izdebnie
Rok :
2017
Badanie 3 preparatów do redukcji siarkowodoru
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Czekała
Zleceniodawca:
MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o
Rok :
2017
Badanie wydajności biogazowej oraz metanowej odchodów jedwabnika morwowego oraz zgryzów z liści morwy
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Czekała
Zleceniodawca:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Rok :
2016
Centrum ekoinnowacyjnych usług szkoleniowo-doradczych w Poznaniu
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jacek Przybył
Zleceniodawca:
Industrial Property Park Sp. z o. o.
Rok :
2015
Dokonanie oceny dwóch pism sporządzonych przez biegłych dotyczących biogazowni rolniczej w Hryniewiczach Dużych w gminie Bielsk Podlaski
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.
Zleceniodawca:
EKO ENERGA P. Szutkiewicz Sp.j.
Rok :
2017